Získat srdce lva XLI. - Strýc

10. prosince 2015 v 7:01 | Ivanitko + Smajli |  Získat srdce Lva 2
Madara udělal oběma mladíkův silnou čáru přes rozpočet. Ani jeden si teď nedokáže představit, čeho všeho je strýc schopen, ale velmi brzy se dozví, co za své mlčení bude milovaný příbuzný chtít.


Sasukemu se mezitím podařilo natáhnout si kalhoty a malinko se vzpamatovat ze šoku. Rychle přiskočil ke dvojici svých příbuzných a musel ovládnout prvotní instinkt vrhnout se na Madaru za to, že Shisuiovi ubližoval, včas se ale zarazil. Ničemu by nepomohl, jen by strýce ještě víc naštval. Pokud byla nějaká šance, třeba i naprosto mizivá, že by si to mohl nechat pro sebe, pak ho nesměli vyprovokovat. Sasuke sice příliš nevěřil, že by ten parchant vynechal příležitost dostat je do pořádného maléru, ale základní pravidlo číslo jedna znělo, že od Madary si člověk nikdy vůbec nic nevynutil. Ve své pozici si nemohli dovolit použít násilí, museli na to jít po dobrém. Položil tedy aspoň Shisuiovi ruku na rameno, aby ho trošku uklidnil, a i když mu srdce bušilo až někde v krku, zvedl oči ke svému strýci. "Strejdo," hlesl roztřeseně, ačkoliv se usilovně snažil udržovat vyrovnaný tón, což se mu zrovna nedařilo, "prosím, pusť ho. Můžeme to přece vyřešit v klidu." Chvíli se bál, že ho ani jeden z nich nebude poslouchat, protože se oba starší Uchihové měřili pohledy jako dva rozzuření vlci, pak ale k jeho úlevě Madara povolil stisk, aby Shisui mohl vyprostit svou ruku z jeho sevření. Sasuke pro jistotu chytil bratránka vzadu za tričko, aby mu případně zabránil znovu se pokusit sebrat strýcovi mobil. Nemělo to cenu, i kdyby nakrásně kompromitující materiál smazali, byly tu i další důkazy, například použitý kondom. Navíc by svými postřehy nepochybně přispěl do mlýna i Itachi, kdyby mu Madara poskytl příležitost vybít svá podezření. Zkrátka museli zkusit jedině vyjednávat. "Strejdo," zopakoval znovu skrz stažené hrdlo a upřel na něj prosebný pohled svých velkých tmavých očí, "prosím… nedělej to."
Madara si svého mladšího synovce zamyšleně měřil. Vypadal vážně roztomile, jak se tak nevinně tvářil, bylo rozkošné, jak se ho pokoušel prosit. Dobře si také všiml toho gesta, kterým se svého milence dotýkal, a došlo mu, že mezi chlapci pravděpodobně panuje daleko pevnější vztah než pouhá sexuální přitažlivost. Pokoušeli se jeden druhého chránit, což je ale oslabovalo jako jednotlivce, protože jejich citů šlo velice snadno využít. Olízl si rty a se zvláštním leskem v očích Sasukeho ještě jednou přejel očima od hlavy až k patě. Jeho ústa se roztáhla do provokativního úsměšku, když se na oba synovce zeširoka ušklíbl: "A co za to? Co jste ochotní udělat pro to, abych si vaše malé tajemství nechal pro sebe, hmm?"
.
Shisui si strejdu zlostně měřil, i když ho Sasuke držel, měl šílené nutkání mu skočit po krku. Nedivil se, že s nimi strýc vyjednával, měl to v krvi, jen měl pocit, že mu něco stále uniká. Moc dobře viděl Madarův zvláštní pohled, jímž si přeměřoval bratránka, a pranic se mu to nelíbilo. Instinktivně si stoupl před něho, snad aby ho skryl a tím ochránil. "A co bys chtěl? Udělám cokoliv," nabídl se starší z mladíků. Byl ochotný obětovat všechno, jen aby Madara dal pokoj.
"Tak říkáš ,cokoliv… hmm, ale od tebe nic nechci. Jsi zpupný a nevychovaný. Chci Sasukeho." Bude to krásná sladká odměna za mlčenlivost.
Shisui na něj prvně koukal, jako kdyby spadl z višně, než mu došel pravý význam těch slov. Vytřeštil na strýce oči… to si dělá srandu! Přece… přece nemůže být taky gay. Každopádně bratránka mu nedá. Výhrůžně udělal krok dopředu a vztekle zasyčel: "Tak na to zapomeň."
.
Madara zkřivil horní ret na znamení posměchu. Přesně s tím počítal, že bude Shisui zásadně proti, schválně proto to taky udělal. Zabije hned dvě mouchy jednou ranou - pořádně si užije a nechá Shisuie při tom pohledu trpět, to pro něj bude zdaleka ten nejhorší trest. Nijak se svého nejstaršího synovce nezalekl, naopak, stejně jako on učinil krok vpřed a chladně mu ten nepřátelský oční kontakt opětoval. "Nejsi v pozici, aby sis mohl moc vybírat, chlapečku," zasyčel tiše jako kobra a škodolibě pozvedl ruku s mobilem, "nebo že bych tomu Fugakuovi přece jen znovu zavolal? Takovou scénu, jakou by můj drahý bratříček ztropil, kdyby zjistil, že mu ojíždíš syna, by nezahráli ani herci na Broadwayi. Vaše idylické soužití by šlo pěkně do kytiček, takovou ostudu by možná ani nevydýchal. Letěli byste z domu, že by vám byly futra malý."
Sasuke ještě pořád nedokázal nic jiného než zírat s otevřenou pusou, protože nemohl uvěřit tomu požadavku, který od Madary slyšel. Čekal všechno možné… ale nic podobného. Absolutně odmítal se s ním vyspat, to bylo zcela nemyslitelné. Nešlo jen o to, že byl Madara asi tak o pětadvacet let starší, ale hlavně to byl jeho strejda! A navíc pořádnej bastard. Ne, to prostě nešlo. "T-to ani náhodou," vyhrkl šokovaně, "určitě… určitě můžeš chtít i něco jiného."
.
"Přesně," přizvukoval Shisui a nepřerušoval oční kontakt, byť byl Madara o kousek vyšší než on sám. "Navíc je to incest, pokud vím." Snažil se vytasit s jedinou rozumnou skutečností. Předem tušil, že to strýce příliš zajímat nebude. "Nebo znásilnění, protože jak se Sasuke vyjádřil, tak o to ani v nejmenším nestojí. Vymysli si něco jiného!" štěkl po něm a přiblížil se ještě víc, skoro až měl pocit, že cítí Madarův teplý dech na tváři.
"Už jsem si zvolil, pokud nejste ochotní se domluvit, tak mi nezbývá jiná možnost, než zavolat bráchovi a peprně mu vylíčit, jak si to tady spolu rozdáváte!" odsekl mu ve stejném tónu nejstarší Uchiha. Nesnášel, když mu někdo oponoval, pěkně mu tu podívanou osladí.
"Tak si vem mě!" Shisui výhružně chytil muže před sebou za košili. "Vždyť je jedno, koho ošukáš, jestli Sasukeho nebo mě. Užiješ si stejně. Jsem ochotný na to přistoupit," nabízel se, bylo to to poslední, co pro ně mohl udělat. Kéž by na to Madara kývl, on by mu podržel a byli by zachráněni. Pro Sasukeho by udělal cokoliv.
.
Madarovi se temně zablýsklo v černých očích a hlasem nasáklým ledovou hrozbou zavrčel na svého staršího synovce: "Pusť tu košili, nebo se neznám." Nikomu nedovoloval s ním takhle jednat a takovému malému spratkovi teprve ne, byť to byl Izunův syn. Autoritativní síla jeho osobnosti nabrala na zlověstné intenzitě.
Sasuke ji dobře vycítil a honem objal bratrance kolem hrudi, aby mu zabránil udělat nějakou hloupost. "Nech toho, Shisuii," zaprosil úpěnlivě a přitiskl se k jeho zádům, "prosím."
"Přesně tak, Shisuii, poslechni svýho miláčka a buď hodný," pitvořil se Madara s nechutnou škodolibostí, protože moc dobře věděl, že má nad nimi převahu. Pak zvážněl a pozvedl bradu o něco výš, aby dal najevo svou svrchovanost, když zpříma pohlédl do Shisuiových očí. "Žádný takový," usmál se na něj sladce, "dneska mám chuť na mladé masíčko a Sasuke vypadá náramně lákavě. Ostatně, sledoval jsem vás dost dlouho, abych viděl, jak krásně si to s ním užíváš. Dokonce jsem si i přál být na tvém místě… tak proč toho nevyužít? A navíc… mně se neodporuje, zlatíčko. Vyber si. Buď se budeš koukat, jak si s ním hezky zašoustám, nebo se budeš dívat, jak mu Fugaku zmaluje prdel do modra a oba vás vyrazí."
.
Shisui velmi pomalu povolil sevření prstů a látka košile mu vyklouzla z prstů. Cítil se silně rozpolcený. Pokud to Madarovi zatrhne, tak si můžou zrovna zabalit věci a nastěhovat se k němu… jenže Sasuke by něco takového nepřežil. Miloval svou rodinu, láska k členům rodiny v něm byla silně zakořeněná a bylo by pro něj šíleně bolestivé přetrhat s nimi vztahy. Na druhou stranu, pokud… pokud to strýci dovolí, tak… tak. Prostě ani jedna z možností na výběr nebyla vůbec dobrá a jinou neměli. Ještě chvíli opětoval tvrdý pohled, než poraženecky sklopil zrak dolů. Vyhrál, ať se stane cokoliv. Chytil bratránkovy ruce na hrudi, aby je od sebe odtáhl a otočil se k Sasukemu. S očima plnýma provinilosti, protože kdyby si nezačal, tak nemuseli svou aktivitou přitáhnout strejdovu pozornost, se zahleděl do kukadel mladého Uchihy plných děsu. Chytil jeho tvář do dlaní. "Sasu, já mu tě nemůžu dát," šeptl hodně potichu.
.
Sasuke měl dojem, že tohle snad musí být jen nějaký příšerný sen. Že se prostě zaručeně musí každou chvíli probudit a zjistit, že leží ve vlastní posteli a do uší mu zní melodie budíku. Jenže vteřiny ubíhaly a on se neprobouzel, protože tohle všechno byla realita, byť vypadala snad ještě hůře než noční můra. Vyspat se s Madarou? To přece nešlo. Ze všech lidí na světě zrovna s ním to prostě nešlo. S Madarou, kterého si radši nikdy nepředstavoval ani se ženou, natož pak s mužem, a už vůbec ne se sebou samým. Jenže pokud neudělají, co chce, potom je čeká něco, co by poznamenalo celý jejich budoucí život. Nedokázal si jednoduše představit, že by o svou rodinu přišel, o Itachiho, o rodiče… nemohl by žít s vědomím, že ho nenávidí, že jím opovrhují. A co Shisui? O jeden domov už přišel, přece ho nemůže připravit i o ten druhý, který u nich našel. Nasucho polknul a přes Shisuiovo rameno pohlédl do Madarovy tváře. "Prosím, strejdo," vypravil ze sebe chvějícím se hlasem, "prosím, přej si něco jiného. Tohle… tohle přece nejde, to nemůžeš."
.
"Ale můžu," usmíval se Madara víc než spokojeně. Shisui už v podstatě na jeho nabídku přistoupil, čekal jen na vyslovený souhlas, aby si mohl mladinkého Uchihu uzurpovat pro sebe na pár erotičnem naplněných chvil. "Tak co bude? Nemáme tady na to celej den. Už se rozhodněte nebo volám!" Dal jim ultimátum. Stejně to jejich rozhodování bylo k ničemu, když výsledek byl předem jasný.
Shisui se zhluboka nadechl, strašně moc ho bolelo to, co měl za chvilku říct. Bude lepší, když se bratránek vyspí s Madarou, než když se jejich vztah dostane na veřejnost. Bylo to hnusný, ale pravdivý. "Sasuke, nemáme na výběr. Je mi to líto." Vroucně a něžně ho políbil, skoro to vypadalo jako by se s ním loučil navždy. Odtrhl se a pevným hlasem zašeptal: "Nic se pro nás tím nezmění." Chtěl partnera ujistit, že ani po vyspání se strýčkem nebude žádná změna v jejich vztahu. Pak se otočil k té stvůře. "Nechám ti Sasukeho, ale jestli ho zraníš, tak odsud živý nevyjdeš!" vyhrožoval a div, že u toho na Madaru necenil zuby.
.
Sasuke sklopil oči do koberce, moc dobře si uvědomoval, že má Shisui pravdu, byla to jejich jediná možnost, jak z tohohle maléru vybřednout bez toho, aby do toho nemuseli zatáhnout zbytek rodiny a přijít tak o ni. Nedokázal si ale představit, že mu tohle opravdu Madara míní udělat, to… to byl přece hnus! Měl pocit, že se mu plíce stáhly tak, že se pomalu ani nemohl nadechnout. Už jen to, že by se před strýčkem měl svléknout do naha, ho naplňovalo děsem, natož pak když by na něj měl Madara sahat. Dělalo se mu z toho úplně špatně. Pořád ještě nemohl uvěřit tomu, že si nejstarší Uchiha tak nestydatě řekl o něco takového, vždyť to bylo tak… tak nehorázně perverzní.
Madarův úšklebek se po Shisuiových slovech ještě rozšířil. Dosáhl svého, ostatně, tak jako vždycky. Popravdě se na nadcházející chvíle velmi těšil, už jen to předchozí pozorování dvou milenců v něm vzbuzovalo silné sexuální pudy. "Nech si ty drsňácké řeči," odtušil posměšně směrem k Shisuiovi, aby ho usměrnil, vůbec se mu nelíbilo, jakým tónem s ním starší synovec mluvil.
.
"Tss," pohodil vzpurně hlavou. Nikdo mu nebude říkat, jak se má chovat, ani Madara. Nicméně nezbylo mu než poodstoupit stranou a uvolnit prostor k Sasukemu. Nejradši by si to s bratránkem vyměnil, jen kdyby to šlo. Ten jeho vyděšený pohled mluvil za vše. Nejradši by zabíjel, ale holýma rukama by strýci mnoho neudělal. Zvlášť po zkušenostech z prvního střetu. Nejstarší Uchiha byl mrštný, silný a hlavně prozíravý. Akorát by ho nasral a to by nechtěl vidět, co by se dělo potom.
Madara vítězoslavně přistoupil k nejmladšímu členu rodiny, vzal jeho tvářičku mezi prsty a zálibně si ji prohlížel. Vzrušovalo ho, že se jeho oběť bojí a už se těšil, jak si vychutná to mladinké tělíčko. Otočil hlavu k Shisuiovi: "Sedneš si na zadek a nechci od tebe slyšet jediného slova," rozkázal a když viděl, že starší synovec už už otvírá pusu, okamžitě ho zpražil: "Sedni, nebo se neznám!" Se samolibostí sledoval, jak mladík s vražedným výrazem uposlechl.
.
Sasuke se neodvážil pohlédnout do těch černých očí nad sebou, nechtěl v nich vidět ten chtíč. Divil se, že ještě z toho všeho neomdlel, neměl k tomu daleko, protože jeho hrudník se zdvihal tak mělce, že to málem ani nebylo znát a zásoba kyslíku nestačila k zvládnutí toho nečekaného stresu.
Madara si toho všimnul a lehce ho pleskl po tváři, aby ho probral. "Jenom hezky dejchej," pronesl pobaveně, přišlo mu legrační, jak měl oba dva synovce v hrsti, jak snadno je dostal na kolena… Přejel Sasukemu palcem po plných měkkých rtech, které se tak poddajně přizpůsobily jeho doteku. Barvou mu připomínaly šťavnaté maliny, dostal nezřízenou chuť je ochutnat. Sklonil se, protože jeho mladší synovec byl možná o dvě hlavy nižší, sotva se ale přiblížil natolik, aby chlapec mohl cítit jeho horký dech ve své tváři, Sasuke couvl. "No, no," zavrčel Madara a o něco víc zúžil oči, když si ho za paži přitáhl zpátky, "však tě neukousnu, neboj." Aspoň zatím ne, dodal v duchu sám pro sebe.
.
Shisui jenom bezmocně zatnul prsty do stehen a propaloval strýčka vražedným pohledem. Na víc nic se nezmohl, měl přísný zákaz, i tak byl zatraceně těžké udržet se v křesle. Měl pocit, že sedí na jehličkách a nestále sebou vrtěl, jak měl potřebu okamžitě vyskočit a Madaru od Sasukeho odtrhnout. Úplně cítil, jak v něm bublá vztek a díky němu mu hoří tváře.
.
Madara sevřel Sasukeho rozježené vlasy v zátylí, aby mu nedovolil zase cuknout, když se k němu sklonil podruhé a díky tomuto opatření byl tentokrát úspěšnější v pokusu o polibek. Přitiskl svoje ústa na ty sametové rty a okamžitě se mezi ně vnořil jazykem, narazil ale na hradbu stisknutých zubů, která mu nedovolovala proniknout do sladkých vlhkých prostor za nimi. Odtáhl se pouze natolik, aby mohl zavrčet: "Otevři pusu, Sasuke, nebo tvému otci důkladně poreferuji o tvém zajímavém vztahu."
Sasukemu se příliš nechtělo ho poslechnout, nechtěl se s ním líbat, nechtěl s ním mít nic! Jenže nebylo zbytí. Co bylo lepší? Zlo nebo ještě větší zlo? Pomalinku neochotně uvolnil sevření čelisti a hned nato ucítil, jak mu do úst prokluzuje cizí teplý jazyk. Pevně semkl oční víčka k sobě, aby to všechno neviděl, Madara měl na věc ale očividně opačný názor.
"Dívej se na mě!" přikázal nekompromisně a trošku potáhl za ty hebké havraní prameny, aby Sasukemu mírně zvrátil hlavu dozadu. Nejmladší Uchiha chtě nechtě znovu otevřel ty svoje tmavé vyděšené studánky a měl šílenou chuť strýce kousnout, jak mu tak jeho hbitý jazyk rejdil v puse a propátrával každou skulinku, až se mu z toho dělalo zle.
.
Shisui pevně stiskl čelisti, když viděl, jak si strýc na Sasukem vynucuje poslušnost. On ho nikdy takhle násilně nenutil, ani otevřít pusu ani oči. Muselo to být pro bratránka hrozné, vzpomněl si, že ty jeho černé studánky při líbání viděl poprvé a naposled, až když se spolu poprvé milovali. Radši si ani nepřipouštěl další věci, které jeho partnera co nevidět čekaly.
.
Madara si mezitím náležitě užíval těch teploučkých příjemných úst, obzvlášť když se přitom mohl dívat do těch velkých onyxových duhovek, v nichž se odrážel strach, který mu dával úžasný pocit nadvlády. Konečně se aspoň trochu nabažil a odtrhl svoje ústa od těch synovcových. Nečekaně ho k sobě obrátil zády a zezadu ho na sebe natiskl. Jednu paži nechal ovinutou kolem jeho hrudi, aby mu chlapec nemohl utéct, druhou zkoumavě přejížděl po jeho odhaleném vršku. Mladíkova pokožka byla krásně hladká a jemná, od letního sluníčka měla nádherně zlatavou barvu, celé jeho tělo bylo daleko drobnější, přeci jen ještě téměř chlapecké než vyloženě dospělé. To se mu líbilo, měl rád nevinnost, miloval ten pocit, že může být tím, kdo si ji vezme. Pravda, Sasuke už nevinný nebyl, o tom měl možnost se sám přesvědčit, ale svým chováním v něm ten dojem vzbuzoval tak jako tak. Byl ještě mlaďounký a nezdálo se mu, že by měl kdovíjaké zkušenosti, vůbec by ho nepřekvapilo, kdyby byl Shisui jeho první muž. Vlastně o tom byl docela přesvědčený. Sjel dlaní po Sasukeho žebrech na bok, kde ho k sobě provokativně přitiskl ještě víc a s mírně ohrnutým rtem se začal pánví otírat o jeho zadeček. "Tak co, Sasu?" zavrněl a lehce nachýlil hlavu, aby mohl nasát vůni jeho vlasů. "Těšíš se, až konečně poznáš pořádnýho chlapa?"
Sasuke zkřivil tvář, tak hrozně moc toužil se strýci vytrhnout a dostat se od něj co nejdál, jeho řeči celou tu věc ještě desetkrát zhoršovaly. Obzvlášť hrozné bylo vydržet to jeho chlípné otírání, jeho mysl jako by odmítala přijmout fakt, že mu tohle dělá vlastní strejda, musel se silně kousnout do rtu, aby nezačal křičet.
.
Starší synovec musel přesunout ruce na opěrky židle, protože si zatínal prsty do stehen tak, že ho to i bolelo a nikterak mu to nepomáhalo od duševní trýzně. Bylo mu silně proti srsti, co před ním Madara předváděl a ta jeho nechutná otázka… chtělo se mu zvracet. Ze všeho, ze strejdy a ze sebe samého, že vůbec připustil něco takového, aby se stalo! Už to nemohl zastavit, i kdyby nakrásně chtěl.
.
Na rozdíl od obou mladších Uchihů Madaru celá ta situace nesmírně vzrušovala, což měl už Sasuke možnost pocítit na vlastní kůži, respektive tedy přes oblečení, nemohl tu tvrdou vybouleninu nevnímat. Dost ho to děsilo, protože mu připadala o hodně větší, než na kterou byl zvyklý u Shisuie. Na zátylku ho lechtal strýčkův horký dech a jeho ruce si ho stále přidržovaly těsně u sebe. Pojednou ho ty silné paže odstrčily, až skoro zavrávoral. "Otoč se!" zazněl za ním Madarův autoritativní hlas. Váhavě ho uposlechl, jenom proto, že neměl na vybranou. Nejstarší Uchiha od něj ustoupil o dva kroky, chvilku si ho jen tak měřil, načež si založil paže na prsou a v černých očích se mu zablýsklo, když přikázal: "Svlíkni se."
Sasuke po něm střelil polekaným pohledem, ne že by to nečekal, ale stejně to bylo příšerné, nechtěl se před ním obnažovat. Madarův výraz však ani v nejmenším nenaznačoval, že by se chtěl strýček slitovat, hleděl na něj tvrdě a s neskrývanou touhou. Sasuke bezděčně zatěkal koutkem oka i ke svému bratranci, jako by u něj hledal útěchu, třebaže dobře věděl, že mu ji v tomto případě Shisui nemůže poskytnout.
Madara si jeho bočního pohledu všiml a zamračil se. "No tak - svlíkni se!" vyštěkl ostřeji a do tónu mu prosákla netrpělivost. Sasuke věděl, že by ho neměl dráždit, byl to koneckonců on, kdo měl v rukou jejich osud. Zabodl tedy oči do podlahy a roztřesenými prsty chvilku zápolil se zapínáním kalhot, než je spustil přes útlé boky. Nechal si však spodní prádlo, hrál o čas, ale Madara ho rychle vyvedl z toho, že by mu dovolil to nějak moc protahovat. "Do naha," upozornil ho, "fofrem, nebo toho budete oba litovat."
Sasuke sebou malinko cukl, když mu strýc těmito slovy připomněl, že se to netýká jen jeho, i Shisuiova budoucnost závisela na těchto okamžicích. Velice neochotně tedy zahákl prsty za lem svých boxerek a zmítán těžkým vnitřním bojem je stáhl ke kotníkům, načež z obojího oblečení vystoupil. Zůstal před oběma staršími příbuznými jen v rouše Adamově a bojoval s nutkáním se zakrýt. Tak hrozně ponížený se už dlouho necítil.
.
Shisui samozřejmě zachytil Sasukeho vyplašený pohled, ten jeho jenom zjihl a víc mu pomoct nedokázal. Těkal s očima od jednoho k druhému a vůbec se mu nelíbilo, jak Madara nechal bratránka explicitně vysvléknout a ještě ho navíc hltal pohledem. Sám dělal při jejich sblíženích to samé, ale to bylo ta jiných podmínek, oba do toho šli dobrovolné, tedy hlavně poslední dobou. Děsil se toho okamžiku, kdy si strýc nejmladšího Uchihu vezme.
.
Madara mlsně přejížděl zrakem po tom mladém pružném těle. Jeho nejmladší synovec byl nepochybně lahodná pastva pro oči, toho si mohl všimnout už tehdy v létě, když u něj byli na návštěvě a dováděli v bazénu. Teď ale se konečně mohl dívat na celistvý obraz, kdy nic nebylo skryto pod látkou oblečení, a také že si ho zálibně prohlížel s netajeným chtíčem. Sasuke byl štíhlý a dobře stavěný, od aikida měl poměrně hezky vyrýsované svaly. Zdědil vynikající souměrnou postavu a vyvážené proporce po svém otci, po matce pak krásu a pěknou tvářičku s velkýma laníma očima. Madara nasucho polknul a dech se mu zrychlil. "Docela tě i chápu, Shisuii, že ses do něj zblbnul," prohodil směrem ke svému druhému synovci v židli lehce zastřeným hlasem, "uměl bych si představit, mít takového mazlíčka jen pro sebe."
Sasuke se nepříjemně ošil a zčervenal jako karafiát. Bylo mu to tak proti srsti, jak ho strýc propaloval očima, jako by byl kus masa někde ve výloze. Nejradši by se hned teď zase rychle oblékl, ale věděl, že nesmí. Jeho hrdost ale trpěla jako snad ještě nikdy, nebyl přece žádný dobytek na trhu!
Konečně však Madara s uspokojením skončil s pouhým hleděním a vyšplhal pohledem ze Sasukeho klína k těm roztomilým tmavým očím s výrazně bílým bělmem. "Lehni si na postel," rozkázal malinko chraptivě, a když se chlapcův výraz opět změnil na vyděšený, předem zarazil jeho protesty: "A pohni si, nemám na to fakt celý den."
Sasuke si musel připomenout, jak se vůbec ovládají svaly, protože měl pocit, že ho k lůžku vůbec nechtějí nést. Jak se blížilo nevyhnutelné, tahle odporná úmluva se mu zamlouvala pořád míň a míň, třebaže mu bylo jasné, že osud, který by je potkal, kdyby Madara nedržel jazyk za zuby, by byl ještě daleko horší. S těžko skrývaným strachem splnil strýcův požadavek a toporně se položil na postel, ve které ještě před chvílí zažíval tolik slasti.
.
Shisui jenom po Madarovi šlehl pohledem, když se zmínil o mazlíčkovi. Znělo to, jako by si Sasukeho chtěl vydržovat jako nějakou hračku. Přitom bratránek byl osobnost se specifickým charakterem. Miloval ho se všemi světlými a temnými stránkami. Sic ho třeba za tvrdohlavost proklínal až do horoucích pekel, pořád ho miloval a i tato část by mu chyběla, kdyby zmizela. Měl chuť strejdovi pěkně odseknout, ať si moc nezvyká, ale výjimečně nechal jazyk za zuby, aby všechno jenom nezhoršil. Tak moc chtěl vstát a stisknout Sasukeho v náruči a utěšit ho, že je to všechno jenom jedna velká můra.
.
Madara si postupně rozepl knoflíčky své košile a nechal si ji sklouznout z ramen. S ironicky milým úsměvem otočil hlavu k Shisuiovi a rádoby starostlivě poznamenal: "Doufám, že budeš vidět dobře, abys o nic nepřišel." Nebylo se ale z téhle stránky čeho obávat, kolečková židle byla šikovně umístěná na levé straně od Itachiho lůžka, tedy prakticky naproti Shisuiově posteli. Nejstarší Uchiha poté přiklekl k Sasukemu na matraci a ušklíbl se tomu zděšení v jeho mladinké tváři. Neodolal, aby mu po ní nepřejel dlaní, skoro až s mileneckou něžností, která ale předpovídala věci budoucí, jež se mladíkovi z hloubi duše příčily.
Sasuke už nedokázal ovládnout třas celého těla, když se ho Madara začal dotýkat. Normálně by si s Shisuiem takové počínání užíval, ale strýcovy ruce po něm klouzaly příliš chtivě, zkoumavě a hlavně odporně majetnicky, jako by si mapovaly nově dobývané teritorium. Zavřel oči, chtěl tomu peklu uniknout, ale Madara ho okamžitě okřikl, nehodlal mu dopřát únik za spuštěnými víčky, chtěl, aby si pořádně zapamatoval, kdo mu to dělá. A navíc ho ty temné studánky fascinovaly, bavil se jejich nevinností, tou němou výčitkou v nich, kterou Sasuke nemohl vyslovit nahlas. Jeho ruce klouzaly po sametové pokožce jeho těla, pěkně od ramen přes prsní svaly, bránici, až po ploché bříško s jemně načrtnutými vytrénovanými svaly. Vzrušovalo ho to, kalhoty v jeho přední části byly pořádně napnuté, chtěl si ale s tím malým štěnětem ještě chvilku hrát. Provokativně přejel jedním prstem po znatelné linii Sasukeho opálení nízko na jeho podbřišku. Tam, kde se pod plavky nedostaly sluneční paprsky, měla jeho kůže rozkošně smetanovou barvu s nádechem meruňkové, vyhlížela jako vymodelovaná z jemňoučkého vosku. Bez dalších okolků sjel dlaní do Sasukeho klína.
Nejmladší Uchiha vyjekl, když se prsty strýcovy ruky dotkly jeho přirození, a okamžitě si přitáhl kolena k tělu, aby tomu zabránil, byla to automatická reakce. Madaru tím však akorát rozladil. "Copak?" odfrkl si dlouhovlasý muž podrážděně. "Nejsi zvyklý? Když děláš Shisuiovi děvku, podržíš i mně. Dej ty nohy dolů. Dělej!"
.
Slovo děvka Shisuie akorát pěkně nakrklo. Měl sto chutí vstát a zmalovat mu ten jeho samolibý ksicht. Úplně si to živě představoval, jeden úder za druhým, krev na kloubech a Madarův pochroumaný obličej. Co by za to dal. Pak by mu utrhl paže u ramen, aby mu nesahal na jeho lásku a nakonec by ho podřízl jako svini, kterou nyní bezesporu byl. Ostatky by šikovně odklidil a všichni by byli spokojení. Utopie této představy Shisuie týrala a nedávala mu pokoj.
.
Sasuke sebou škubl stejně, jako by ho Madara udeřil. Ta slova se zaryla pěkně hluboko. Děvka. Klesl tak nízko, že dělal svému strýci děvku. Ani si nepamatoval, jestli se už někdy cítil hůř než teď. Chtělo se mu ze sebe samotného zvracet, když pomalu rozechvěle položil nohy zpátky na postel a umožnil tak Madarovi průzkum jeho intimních partií, čehož strýček taky okamžitě využil. Sasuke se hryzal do rtu, až zaznamenal v puse kovovou příchuť, když ho nejstarší Uchiha osahával, provokativně stahoval předkožku a promnul v prstech jeho varlata. Madara se nesnažil ho přivést k erekci, jen si užíval ty dotyky a kochal se nechutí vepsanou v synovcově tváři. Několik dlouhých minut si pohrával v jeho klíně, než usoudil, že je čas i na zábavnější věci a stáhl z něj ruce. Těsné věznění kalhot už bylo skoro bolestivé, zručně si je tedy rozepl a stáhl je i se spodním prádlem. V dlani polaskal svůj vlastní napřímený penis a rty se mu pobaveně zvlnily do samolibého úsměvu, když přehlédl reakce svých synovců.
Sasukemu se při tom pohledu v obličeji objevila absolutní hrůza, neodvážil se ani odhadnout, kolik Madarův úd v plném vzrušení měřil, ale takové proporce mu vyrazily dech. Tohle… tohle do něj přece nehodlal narvat, to nemohl myslet vážně!
.
Shisui hlasitě zalapal po dechu. Vzhledem k Madarově docela velké bouli na kalhotách odhadoval, že nebude patřit k nejmenším, ale to co viděl, předčilo všechny jeho představy. Bylo to největší péro, jaké za celý svůj život viděl. Přišlo mu, že by strýc mohl z fleku dělat plemenného býka, kdyby ho vykleštili, tak by z něj byl vůl. Pak si uvědomil jednu zásadní věc, na kterou v úleku nějak pozapomněl. Tohle se má vejít do Sasukeho? Vždyť ho musí natrhnout! Už on sám měl s ním problém, ne tak když se do něj má dostat taková hadice, proto si neodpustil strejdovi připomenout obezřetnost. "Doufám, že budeš opatrný, když se tu oháníš takovým náčiním!"
.
Madara se po svém starším synovci ohlédl s kamenným výrazem. "Myslím, že jsem ti řekl, abys držel zobák," připomněl mu chladně, aniž by na jeho slova zareagoval. Neměl v plánu Sasukeho zranit, ale bude to od něj vyžadovat značnou míru spolupráce, kterou dosud u nejmladšího Uchihy nezaregistroval. Zalétl pohledem do těch děsem rozšířených zorniček a chřípí se mu lehounce zachvělo, když ledově klidným hlasem prohlásil: "Otoč se."
Sasuke se však ani nehnul, jen na něj vystrašeně hleděl. "S-strejdo…" splynulo mu ze rtů přerývaným tónem, v němž byla znát nefalšovaná panika, které se Madara pouze ušklíbnul.
"Otoč se," zopakoval o poznání výhrůžněji, aniž by v něm mladíkovy emoce vyvolaly požadovaný soucit.
"Strejdo, p-prosím…" zaškemral Sasuke znovu, byť věděl, že je to dětinské. Jenže si nemohl pomoct, teď ta vyhlídka na ošukání strýčkem nabrala nových, ještě daleko hrůzostrašnějších rozměrů.
"Otoč se a na všechny čtyři, HNED!" zahřměl Madara nečekaně hromovým hlasem, až sebou Sasuke vyděšeně škubl. Do očí se mu poprvé natlačily slzy, bylo tak pošetilé doufat, že svého strýce obměkčí. S nepravidelnými slyšitelnými nádechy, které neměly daleko do štkaní, nakonec velice neochotně splnil, co po něj jeho nejstarší příbuzný chtěl.
Madarovi se naskytl jedinečný výhled na perfektně tvarované útlé pozadí. Dva smyslné kopečky hýždí, které si přímo říkaly o dotek, s lákavou stružkou mezi nimi. Nemohl se dočkat, až se mezi ně dostane. Nejprve ale obě ty kulaté oblinky prozkoumal dlaněmi, jejich pokožka byla teplá a svou hebkostí si nezadala s nejjemnějším sametem. Byl by skoro až hřích poškodit tu dokonalost výpraskem, nebo aspoň takovým, po kterém by zůstaly modřiny. Zas a znovu se chtivě mazlil s tou šukézní prdelkou, než se rozhodl propátrat ji důkladněji. "Tak ukaž tu svou hříšnou škvírku," utrousil škodolibě a bez dalšího otálení roztáhl Sasukemu půlky.
.
Shisui po okřiknutí jen poposedl na židli, až zavrzala. Sakra. Doufal, že má Madara dost rozumu a nebude chtít Sasukemu ublížit. V podstatě to bylo i v jeho zájmu, aby si nejmladší Uchiha neodnesl žádné viditelné zranění. Shisui se kousal do rtu, strýc byl tak perverzní, až to bolelo. Po těle mu začínala naskakovat husina, jen z toho pocitu, že za chvíli Sasukeho ojede a on tomu bude moct jen bezhlesně přihlížet.
.
Sasukemu se po tvářích svezly první dvě tiché slzy ponížení. Byl by nečekal, že může se svou vrozenou hrdostí něco takového vůbec přežít, ale očividně to bylo možné. Třásl se odporem, když cítil ty cizí chlípné doteky na svém nejintimnějším místečku a mučil ho ten fakt, že se nemůže bránit. Jestli tohle mělo vůbec nějakou výhodu, tak jedině v tom, že se na svého strýce takto nemusel dívat, nechtěl se koukat na to, jak si ho bude brát. Pokud se mu to vůbec podaří, o čemž pochyboval, po tom, co viděl mezi jeho nohama. Copak se do něj s něčím takovým mohl dostat? Zachvěl se strachem, když si vzpomněl, jak to bolelo tenkrát poprvé se Shisuiem, který ani neměl zdaleka tak monstrózní náčiní.
Madara mezitím zkoumal Sasukeho úzkou dírku. Měl za to, že to nebude tak zlé, koneckonců Shisui Sasukeho před chvílí šukal, předpokládal tedy, že to půjde docela dobře. Nepočítal ale jaksi s tím, že se svaly jeho mladšího synovce nervozitou a stresem obranně stáhly, takže když se pokusil protlačit do mladíkova těla ukazováček, narazil na nečekaně sevřený svěrač. "Ale, ale, ale," zamumlal spíš sám pro sebe a bříškem prstu chvíli roztíral gel, který mezi Sasukeho půlkami ulpěl od přechozích sexuálních hrátek. Pak se rozhlédl, aby svýma bystrýma očima objevil tubu s lubrikantem, a důkladně ukazovák promazal, než to zkusil znovu. Musel použít dost silný tlak, aby překonal odpor svalového prstence a pronikl do horkého nitra.
Sasuke sebou prudce cukl a instinktivně se pokusil odtáhnout, Madara ho ale volnou rukou přidržel. "Nikam!" zasyčel nebezpečně, "jen pěkně drž, je to pro tvoje dobro." Soustředěně zkoumal útlý prostor za análním otvorem. Sliznice byly od předešlého sexu kluzké, o to nic, ale svíraly se kolem jeho prstu o dost důkladněji, než si představoval. Možná to bude těžší, než původně plánoval. Povytáhl ukazováček a zasunul ho zase zpátky. Několikrát to zopakoval ve snaze přivyknout chlapce na ten pohyb, nemělo to ale žádnou odezvu. "Takhle by to nešlo, uvolni se, Sasuke," ucedil mezi zuby. Dostat to malé lvíče bez toho, aby ho natrhl, nebylo tak snadné, jak si myslel.

 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Komentáře

1 Amy Amy | 10. prosince 2015 v 11:24 | Reagovat

Vzdycky jsem brala Madaru jako takoveho zvrhleho strycka, ale tady se to asi moc nehodilo. Snad nebude mit Sasuke zadne psychicke nasledky. Jinak zvrat je to teda velky dost se to ted ozivi.

2 Kačí Kačí | 10. prosince 2015 v 15:31 | Reagovat

Vypadalo to moc hezky, dokud se tam neobjevil Maddie. Tušila jsem že jim ta idylka dlouho nevydrží, ale myslela jsem že je odhalí Itachi...Trošku mi to ale připomnělo jeden díl orgií, kdy si taky Madara na oplátku vyžádal Sasukeho..
No..jsem napnutá jak kšandy, jak to bude dál.

3 abcdefgh abcdefgh | 10. prosince 2015 v 18:51 | Reagovat

Opäť Madara znásilňuje?! Už je to trochu stereotypné...

4 Kai Kai | 10. prosince 2015 v 23:42 | Reagovat

no tak tenhle dil jsem přešel se skřipajicima zubama... měl ho shisui majzout bejzbolkou po hlavě a zakopat na zahradě...ted budu mit nervy do dalšiho dilu jesli mu madara neubliži. to měli radši jit přič a bydlet u shisue doma než tohle. dobra kapitola ale nic na moje nervy chudaci oba...kež by to byl jen zly sen....těšim se na pokračovani a doufam že ho shisui zastavy tžeba raži 50mm ho prostřed čela ... tohle byla hororova kapitola... chudak sasuke... uchil jeden starej kež by ho kleplo než se k tomu sexu dostane. :-(  :-(  :-(  :-(  :-(  :-(  :-(  :-(  :-(  :-(  :-(  :-(

5 Ivanitko Ivanitko | E-mail | Web | 12. prosince 2015 v 21:31 | Reagovat

[1]:Rozhodně je to oživení, asi by byla nuda číst sladké průpovídky ještě několik dalších dílů.
[2]:Podobné ti to připadá proto, že hodně orgií vychází z téhle povídky. Psaly jsme je souběžně a většinou se nám líbila nějaká situace ve Lvovi, tak jsme si z ní udělaly srandu v orgiích.
[3]:Ano, pravda, ale nemohly jsme si to odpustit. Dokážeš si představit vyrovnaný vztah s Madarou? Já už snad ani ne.
[4]:Jistě v jejich situaci bylo víc možností řešení a já bych tam asi Madarovi nedovolila to provést, ale domluvily jsme se se Smajli, tak jak je to napsané.

6 Kai Kai | 14. prosince 2015 v 21:13 | Reagovat

[5]:jo b pohodě musi tam bzt nějaky zvrat ale snad to dobře skonči. A s ztochou štěsti madaru trefi šlak XD už se moc těšim na pokračovani. :-D

7 Ivanitko Ivanitko | E-mail | Web | 14. prosince 2015 v 21:26 | Reagovat

[6]:Tj, bylo by vtipné, fakt někdy napsat, že Madara dostane mrtvici při sexu :D. Jenže on je jak na potvoru alfa samec, který je zdravý jako řípa.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.