Pod vlajkou Uchihů XV. - Mikoto

15. března 2016 v 7:19 | Ivanitko a Smajli |  Pod vlajkou Uchihů
Uchihové si užívají rodinného prostředí a péči své nejmilovanější ženy, která je štěstím bez sebe, že se konečně ukázali její kluci. Září štěstím. O to míň Itachi, když zjistí, že jedna děvečka si dělá zálusk na brášku.


"Tak moc práce říkáš," zavrčela žena rozezleně. Nikdy příliš nesouhlasila s tím, kam se rod Uchihů dostal. Místo olizování ruky u dvora, která je krmila, do ní teď kousali. Bylo jen otázkou času, kdy se stane něco nepěkného, ale už několik dlouhých let se jim dařilo unikat. "Takže loupení, vraždění a obcování s ženštinami v přístavu je mnohem důležitější, než jedna ubohá manželka, která ti dala dva tak krásné syny?" Moc dobře si pamatovala den, kdy jí Fugaku oznámil, že Sasuke odchází s ním a ji pro její bezpečnost nechá na pevnině.
.
Fugaku se rozpačitě podrbal ve vlasech. Jak jí asi tak měl vysvětlit, že by byl nejraději jenom s ní a vídal ji každý den na palubě, ale příliš se o ni bojí, než aby ji vzal zpátky? "Kdyby to bylo tak jednoduché, víš, že bych se od tebe nehnul," zamumlal a s ošíváním pořád pokukoval po synech. Bylo mu nepříjemné, že tohle musí řešit před nimi, nejraději by si tohle probral s Mikoto v soukromí. Přiznávat lásku jejich matce, když se před nimi celý život snažil působit tak důstojně a netečně, bylo dle jeho názoru trošku ponižující. Nehledě na to, že by Mikoto rád řekl, že s těmi lehkými děvami to není vůbec pravda, zachovával manželce věrnost, ale o tom se opravdu nehodilo mluvit před Sasukem a Itachim.
.
"To určitě, vy chlapi ve všem furt vidíte nějaký problém, i když tam vůbec není. Mohls tu se mnou kdykoliv zůstat, tvoji bratříčkové by se bez tebe určitě obešli." Třeba Madara, ten by vyjel bez Fugaka bez mrknutí. Vždycky byl hrozný samotář, v podstatě se divila, že se tam ty tři horké hlavy snesou, i když Izuna z nich byl nejmírnější. Mikoto uvolnila trochu napjaté držení těla. "Víš, že jsi hrozný, ani svou manželku pořádně nepřivítáš."
.
"Vždyť jsi mi nedala příležitost!" hájil se Fugaku, který byl rád, že konečně může svou ženu přivinout k sobě. Jejich objetí bylo úplně jiné než objetí Mikoto se syny. Bylo to objetí, které Itachi se Sasukem dobře znali - sami se objímali zrovna tak. Láskyplně, milenecky. Fugaku němým gestem za Mikotinými zády nekompromisně nakázal synům, aby šli napřed a Naruta vzali s sebou, než svou manželku konečně po nekonečné době políbil.
.
Itachi pobídl oba klučiny, aby se od rodičů vzdálili. Viděl, jak se otec pod matčinými výtkami kroutí, přišlo mu to vtipný, ale snažil se zachovávat vážnou tvář. Kdyby se rozesmál, tak by mu to otec později spočítal. Podél ohrady se přibližovali ke stavení, které bylo udržované a okolí čisté. Bylo vidět, že se Mikoto snaží. Určitě se jí muselo dařit, když disponovala tolika zvířaty a dokonce dvěma koňmi do bryčky.
.
Na dvorku už na ně čekaly dvě usměvavé služebné. Starší Kurenai, která dle vypouklého bříška brzy čekala přírůstek, ostatně co ji znali, tak se stýkala s konožským kovářem Asumou, a mladší Sakura, děvče, které si Mikoto přivedla z klášterního špitálu. Právě tato jmenovaná se nerozpakovala na přivítanou vrhnout Sasukemu kolem krku a vzrušeně štěbetala o tom, jak jim tady všichni scházeli. Sasuke ji znal dobře, vždycky si spolu hráli, když byli ještě děti a zastavili se tu s otcem na návštěvě.
"Ty jsi tak vyrostl!" podivovala se dívka a snažila se natáhnout na špičky, ani tak ale jeho výšky nedosahovala. A zmužněl, to nahlas nedodávala, ale velice dobře si toho všimla a dost se jí to líbilo.
"A ty jsi rozkvetla do krásy," oplatil jí Sasuke lichotku a drze ji zatahal vzadu za mašli zástěry.
.
Kurenai je pozvala dovnitř domů, kde jim nabídla rychle připravené pohoštění. Studená voda ze studně, několik pomerančů ze sadu a chleba se sýrem. "Itachi, za chvíli budeš mít vlasy delší než tvoje matka," neodpustila si poznamenat Kurenai. Vypadal jako krásný mladý aristokrat. Často slýchala vzpomínky od Mikoto na jejich minulost a určitě by se na královském dvoře vyjímali. "A kdo je tohle?" Kývla v blonďáčkovi, který stál tiše s nimi.
"To je Sasukeho ocásek," odpověděl dlouhovlasý Uchiha popravdě.
.
"Itachi!" vyprskl pobouřeně Sasuke, i když byla slova jeho bratra poměrně krutě výstižná. "Tohle je nový člen posádky. Jmenuje se Naruto," poopravil Itachiho mínění a postrčil blonďáčka trochu dopředu. Nedodával pochopitelně, že je to stále ještě otrok, ani se mu moc nechtěly zmiňovat okolnosti jeho přijetí mezi piráty. Ještěže za těch několik týdnů pravidelné stravy, která byla rozhodně vydatnější, než dostával dříve, pěkně spravil, takže už nevypadal tak podvyživeně a nezdravě. Mikoto by se zhrozila, kdyby viděla, jak mu ještě před měsícem málem lezla žebra.
.
Naruto se nesměle přivítal s ženami. Přišlo mu to trapný, že ho Sasuke musel vzít s sebou, ale na druhou stranu byl strašně rád, že nemusel zůstat na lodi. Hidan vypadal, že má něco za lubem. Všichni sedli ke stolu a byli pobídnuti k jídlu. Blonďáček už za ten čas, co byl se Sasukem, trochu zlepšil své způsoby při jídle a nemuseli se za něj stydět. Počkal, až si vezmou prvně Uchihové.
.
Původně chtěli čekat na Fugaka a Mikoto, ale ti se dosud ještě nevrátili, asi si měli hodně co povídat a věděli, že kdyby přišli do rodinného kruhu, trvalo by dlouho, než by si zase zařídili soukromí. Pustili se tedy do jídla bez nich a Sasuke jako pokaždé uvažoval, čím to je, že doma mu vždycky chutná nejlépe, i když to byl jen chléb se sýrem a tvarohem. Asi to bylo prostě tím příjemným prostředím.
.
Kurenai se ze zvědavosti zeptala: "A co nějaká žena, Itachi, nebudeš se ženit? Mohl by ses někde usadit a založit rodinu." Sice věděla, jak to u námořníků chodí, ale třeba mladík zdědil něco po svých rodičích a mohl si najít někoho na stálo.
Dlouhovlasý Uchiha se div neudusil douškem vody, jak ho taková otázka zaskočila. Na lodi se mu to stát nemohlo, všichni věděli o jejich vztahu s bratrem a na nějakou svatbu by nikdo nepomyslel, ale tady to bylo jiné. "Zatím jsem žádnou nenašel," řekl vyhýbavě a doufal, že se v tom žena nebude vrtat.
.
Sasuke se pobaveně usmál, což neušlo druhé služce, která seděla hned naproti a neváhala se toho chytit: "Sasuke, nesměj se, takoví dva pěkní kluci… ty už máš taky věk, kdy bys měl kromě boje myslet trochu i na nějaký ženský protějšek. Byla by tě škoda, kdybys neměl žádné zkušenosti…" Docela ráda a ochotně by ho zaučila sama. Zajímalo ji, jestli už měl vůbec Sasuke ženu.
Nejmladší Uchiha se jenom ušklíbal, ale nic na to neodpověděl. Bylo by nanejvýš podezřelé, kdyby teď zabloudil očima ke svému bratrovi, takže jen pod stolem nakopl Naruta, který zřejmě nechápal, že dívky o jejich vztahu nic neví, a udiveně těkal pohledem od jednoho k druhému.
.
Naruto se na něj ublíženě podíval, protože mu nebylo moc jasné, co tím kopancem Sasuke myslel, ale radši sklonil hlavu ke stolu a nic neříkal.
Itachi ihned vycítil, že Sakura by měla o jeho brášku zájem, a to se mu vůbec nelíbilo. Vzedmula se v něm vlna žárlivosti, nikdo mu Sasukeho nevezme. Jestli ji uvidí, že ho někam táhne, tak okamžitě zakročí.
.
Následující konverzace během jídla se točila výhradně kolem toho, že obě dívky vyzvídaly detaily ohledně jejich roční plavby. Chtěly vědět všechno - kudy pluli, kolik lodí potkali, jaké přístavy navštívili, jak se mají členové posádky, jaká dobrodružství je potkala… Vyprávění nebralo konce a Itachi se Sasukem ani nedostali příležitost, aby se pro změnu zeptali na novinky ze statku a potažmo z města.
"Koukám, že budete mít sviště," kývnul Sasuke ke Kurenai, "máte vymyšlený jméno?"
.
"Už jsem nad tím přemýšlela, ale nemůžu se s Asumou dohodnout. Pořád tvrdí, že to bude kluk jako buk a chce, aby se jmenoval Akio, ale já cítím, že to bude holčička a chtěla bych ji pojmenovat Mirai," usmála se měkce Kurenai a pohladila si bříško. Dítě uvnitř už začínalo kopat.
Dovnitř po dlouhé době vešel Fugaku s Mikoto, která se ihned soucitně podívala na blonďáčka a pak hned vyčítavě na svého nejmladšího syna. "Sasuke, jak to, že máš vlastního otroka?" Nemohla tohle zkousnout, každý by měl mít svobodu a otroctví ji na pirátství vadilo jako jedno z vícero aspektů nejvíc.
.
Sasukeho potkal stejný osud jako jeho bratra, totiž, že se málem zalknul, když tohle slyšel. Divoce se rozkašlal, až se mu rozslzely oči a Itachi mu musel dát solidárně herdu do zad. "No dovol?!" ohradil se potom tak dotčeným hlasem, až to bylo legrační, "já otroctví zásadně neuznávám, mami, to bys snad mohla vědět!"
Fugaku se uculil, schválně to Mikoto řekl takhle. Pěkně si se synáčkem kvůli tomu blonďatému výrostkovi užil, tak mu to chtěl trochu osladit. "Tak ne otrok, jenom mazlíček," opravil potom se smíchem, který byl u něj vzácný, svoje mínění, "normální děti se spokojí se psem nebo s koněm, ale náš drahý Sasuke musí mít lidského."
"Otče!" protestoval nejmladší Uchiha a nakonec se obrátil na modroočka, "Naruto, řekni jim, jak to bylo!"
.
Naruto vyplašeně přehlédl všechny v místnosti. Sasukeho matka se na něj dívala tak vyčítavě, že ze sebe nemohl vypravit ani slovo a sklopil hlavu dolů. V podstatě to vypadalo, jako kdyby odsouhlasil, co si o něm mysleli.
"No, Sasuke, to je nechutný," spustila okamžitě Mikoto. Měla za to, že blonďatý chlapec to určitě nedělá dobrovolně. "Okamžitě mu dáš svobodu, ať si může jít, kam chce." Trvala na svém. Čeho všeho se nedožije. Její syn a otrokář. Za všechno určitě může výchova, kdyby ho měla doma, tak z něj bude pořádný slušný muž a ne tohle. "Fugaku, za to můžeš ty, kdybys ho nechal u mě, tak z našeho syna nebude rozmazlenec!"
.
"Tak a dost!" naštval se Sasuke doopravdy a v očích mu nebezpečně zablýsklo. Ani trošku se mu nelíbily přívlastky, kterým ho matka neprávem počastovala. Postavil se a zpříma pohlédl Mikoto do očí. Vůbec se nerozpakoval, protože měl zcela čisté svědomí. "Nikdy, opakuju - NIKDY jsem si nikoho nepodrobil a otrokářství se mi hnusí!" rozkřikl se, "Naruto byl otrokem v jedné lodi, kterou jsme přepadli a kapitán ho chtěl prodat na trhu jako zvíře. Přesvědčil jsem ho, aby ho místo toho vzal do posádky a nechal ho si svoji svobodu odpracovat. Důvod, proč je teď tady, není takový, že by mi patřil, ale chlapi ho mezi sebe doteď nepřijali a já nechtěl, aby se mu na lodi bez mýho dozoru něco stalo!" Mrsknul po Narutovi káravě očima, ňouma, místo toho, aby se ho zastal, když ho konečně jednou k něčemu potřebuje, tady mlčí jako trotl.
.
Plavovlásek ho ani neviděl, protože právě studoval letokruhy na dřevěném stole. Jestli se jednou dostane domů, tak už si nikdy na nic stěžovat nebude.
Mikoto na něj překvapeně zírala a pak, když jí došly všechny věci, které teď slyšela a popudlivě se podívala na Fugaka: "Takže jsi mi lhal?!"
.
"Jenom trošičku," přiznal kajícně Fugaku, ale ústa měl od ucha k uchu, což u něj bylo nevídané. Malá lež splnila svůj účel - jednak Sasukeho trochu vytrestal za tu umíněnost, se kterou ho donutil vzít toho prcka s sebou, jednak za ten výstup, který teď předvedl, byl rád. Jako muž bude muset Sasuke často prosazovat svoje názory a on ho potřeboval trénovat v takových situacích, aby věděl, že si jeho syn dokáže poradit a taky občas zvýšit hlas - nic naplat, mezi takovou cháskou, které bude jednou velet, to bude nezbytné.
.
Mikoto to ho bouchla pěstí do hrudi. "Jsi pořád stejný, na takové blbosti tě vždycky užilo," zahartusila rozladěně. V minulosti, kdy spolu byli častěji a mladší, Fugaku občas dělal takové malé vtípky a dost ji tím vytáčel, protože měla vždy za to, že co vypustí z pusy, tak je pravda a hodněkrát se nachytala. "Teď si sedni a najez se, nebo si to ještě rozmyslím a pošlu tě zpátky." Otočí se ještě k mladšímu synovi: "Sasuke, promiň, ale tvůj otec je někdy hrozná mluvka."
.
Fugaku ji milerád poslechl, docela mu za dopoledne vyhládlo, takže se bez protestů pustil do manželčiny výborné krmě. Po dlouhých měsících roztál jeho zachmuřený výraz a rázem vypadal o mnoho let mladší. Byla škoda, že se neusmíval častěji, protože mu to takhle moc slušelo, a když teď vedle sebe seděli oba Itachiho a Sasukeho rodiče, nebylo vůbec pochyb, že krásu zdědili po obou. Po otci souměrné aristokratické rysy v obličeji a perfektní postavu, po matce husté tmavé vlasy a černé oči.
.
Seděli a povídali si s matkou až do pozdního odpoledne. Prostě ten rok, co se neviděli, byl příliš dlouhý a zážitků mnoho. Mikoto úplně zářila v blízkosti svých drahých mužů a nakonec se dozvěděla i celou Narutovu historii. Holt ženská zvědavost. Spílala Madarovi, že ho nespustí, však jestli zítra dojede, tak to s ním probere. Bylo to idylické a Itachi litoval, že nemůžou zajet k matce mnohem častěji. Bylo to tu skvělé.
Odpoledne jí pomohli zaopatřit statek, aby ji ulehčili. Fugaku se chopil štípání dřeva a kluci dostali na starost krmení zvířat. Bylo vtipné, jak se neobratně snažili podojit dvě kravky, až Sakura je zaučila.
.
"Nesmíš za struky tahat," smála se růžovovláska Sasukemu a snažila se mu předvést správné pohyby dojení. Ztišila důvěrně hlas a s šibalským mrknutím poznamenala: "To nemá žádná ženská ráda."
Sasuke se začervenal, potěšení z ženského těla sice párkrát v přístavech zažil, když mu bylo čtrnáct, ještě předtím, než si s ním začal Itachi, ale poslední rok byl zvyklý na úplně jiné křivky.
Sakuře se líbilo, jak se tváře mladého Uchihy pokryly matnou růží, připadalo jí to náramně roztomilé. Měla za to, že je Sasuke v těchhle věcech zcela nezkušený, a plánovala to změnit, ještě než zase odjedou. Pod záminkou, aby se nemusela sklánět, se posadila mladíkovi na klín a pomáhala mu s dojením.
.
Itachi byl hned u druhé krávy a pod jejím břichem viděl, co se děje vedle. Skřípal tiše zuby a nejradši by tu nánu vyhodil chlévovými dveřmi ven. Na jeho brášku muže sahat jen on a ta fuchtle si dovoluje mu sedět na klíně! Nejradši by po ní skočil, ale nevěděl, jak by potom svoji agresivitu vysvětlil. Tiše doufal, že si Sasuke poradí rychle sám, nebo se stane něco zlého.
Naruto o kus dál dojil kozy. On s tím neměl jediný problém. Doma to dělal denně, takže mu to šlo pěkně od ruky. Občas loupl očkem ke klukům, jak se s tím lopotí. Sasuke měl pomocnici a Itachi poněkud nevrlou krávu, která ho švihala ocasem.
.
Sasuke se snažil rychle naučit metodu, kterou mu dívka předváděla, přičemž se nápadně často dotýkala jeho prstů a švitořila jako kolibřík. Bylo mu to docela nepříjemné, protože měl dojem, že ho svádí, a to navíc před Itachiho očima. Sice o jejich vztahu nevěděla, ale tím to bylo horší, protože byla troufalejší. Konečně na to ale přišel a do dřevěného vědra crčely pod jeho rukama proudy mléka, až se jeho hladina pěnila. V duchu si oddechl, teď už jistě Sakura sleze. To se ale nestalo, dívka ho jenom pochválila, ale nevypadala, že by se jí chtělo opustit jeho klín. Naopak, zblízka si ho prohlížela a zvědavě sáhla do jeho výstřihu.
"To je krásný drahokam," rozplývala se nad zeleným kamínkem na kožené šňůrce, "odkud ho máš?"
.
Itachi se tvářil jako vrah. Nejenže si Sakura dovolila osahávat jeho lásku, ale dovolila si sáhnout na jejich symbol lásky a to se mu vůbec ale vůbec nelíbilo. "Sakuro, myslím, že ti po tom nic není," zavrčel velmi nepříjemně a stiskl struk tak pevně, až se po něm kráva ohnala nohou.
.
Dívka se po něm překvapeně ohlédla, nějak nechápala, proč se do toho Itachi plete, jeho se přece na nic neptala.
Sasuke usoudil, že to by asi stačilo, ještě chvilku a Itachi by je mohl prozradit. Sundal Sakuru ze svého klína a vtiskl jí do ruky ze tří čtvrtin naplněné vědro mléka. "Můžeš to odnést, řekl bych, že je toho dost."
Sakuře se zjevně moc nechtělo, ale nakonec ho poslechla. Sasuke přešel ke svému bratrovi a dotknul se jeho ramene. "Promiň."
.
Itachiho obličej se uvolnil a zjihl. "Ty přece za nic nemůžeš," pohladil jeho ruku, "nemá na tebe sahat. Svádí tě jako levná děvka." Nejradši by ji poslal domů, ale na povel to tu měla Mikoto, tak nemohl. Ještě chvíli se nechal utěšovat od brášky, než ho něco napadlo. "Sasuke, až tu skončíme, nepůjdeme se někam zašít? Otec nás určitě hledat nebude."
.
Sasukemu zajiskřilo v očích. Byl po dlouhém, ba skoro nekonečném měsíci bez intimností nadržený jako čokl a nepřál si nic jiného, než cítit zas Itachiho v sobě. "Že váháš!" vyhrkl nadšeně. Beztak bude mít otec jiné starosti. Musel se zasmát, když si to představil… oni dva spolu nespali měsíc a už jim z toho hrabalo, co teprve, když se otec s matkou neviděli celý rok.
.
Naruto vzadu dělal, že tam vůbec není a nic neslyší. Snad si bude moct někam sednout. Cítil, jak ho tady prostupuje klid. Všechno tu bylo takové známé a nebál se, že si z něj někdo bude dělat vtípky. Spokojeně dojil druhou kozu, která byla mnohem živější než ta první.
"Dobře, tak hned, jak bude prostor, zdrhneme na seno," zavrněl Itachi. Ještěže si prozřetelně vzal flakonek s sebou. Tušil, že by se jim mohla naskytnout příležitost si spolu užít.
.
Sasuke jejich úmluvu potvrdil spikleneckým mrknutím, protože v té chvíli se vrátila Sakura s prázdným vědrem, aby mohli pokračovat v dojení. Nejmladší Uchiha se tedy vrátil ke kravce, ale tentokrát si prozřetelně dřepnul, místo aby použil stoličku. Takhle si na něj dívka nemohla sednout a Itachi se na to nemusel dívat.
Konečně po dalších pěti minutách měly krávy prázdná vemena a mladíci mohli narovnat záda. Tohle byla nezvyklá práce, obyčejně dřeli akorát na lodi.
.
Po večerním krmení už na ně nezbyla žádná práce a měli volno do té doby, než se nachystá večeře a ohřeje voda do kádě, kde se měli koupat. Takže času měli hodně. Itachi dal bráškovi tajné znamení. Prstem mu na ruce objel kolečko a třikrát ji jemně zmáčkl. Na nic nečekal a rádoby se sám vypařil za stavení, aby mohl tiše a nenápadně přeběhnout k seníku, který byl dost daleko od hlavního stavení.
.
Sasuke přemýšlel, jak to udělat, aby je nikdo nenačapal. Nechtěl, aby matka o jejich vztahu věděla, bál se, že by ji to zklamalo. Nakonec si vzal stranou Naruta, beztak už je ve stájích slyšel a moc dobře věděl, co spolu dělají. "Půjdeme s Itachim… ehm… na seník," zamumlal lehce rozpačitě, "mohl bys zůstat…" Rychle očima přelétl terén, aby zjistil, kde by to bylo nejvhodnější. Nechtěl, aby je Naruto musel nějak moc poslouchat, ale zároveň to muselo být někde, aby slyšeli oni jeho. "…támhle u té ohrady?" dopověděl, "kdyby někdo šel nebo nás někdo sháněl, třikrát silně zapískej."
.
Naruto rychle přikyvoval, Sasukeho by poslechl na slovo. Poslušně tedy poodešel k oplocení a usadil se tam. Byl tam menší keřík, takže byl částečně skrytý, aby ho hned někdo neviděl. Sledoval, jak jeho zachránce mizí za vraty seníku. Postupem času si na ten fakt, že bratrové mezi sebou něco mají, zvykl. Byť stále krvesmilství bral jako něco zvráceného.
.
Sasuke našel svého bratra v horní části seníku a ihned se k němu vydal. "Už jsem se nemohl dočkat!" vyhrkl ještě dřív, než k němu došel, a prudce ho objal. Na nic nečekal, dokonce ani na to, jestli mu na to Itachi něco odpoví, a okamžitě se natáhl na špičky, aby s ním spojil rty. Málem se roztekl blahem, jak zase mohl cítit ty teplé měkké polštářky na svých, bylo to, jako by dostal po dlouhém žíznění napít.
.
Itachi se velmi ochotně ohnul, aby se bráška nemusel tak natahovat, a sám se hladově vpíjel do těch úžasných rtů, ke kterým měl poslední skoro dva měsíce zakázaný přístup. Mačkal Sasukeho k sobě tak intenzivně, že měl pocit, že mu musí brzy zlámat žebra, ale tak nutně ho potřeboval cítit co nejblíž u sebe.
.
Nemohli se od sebe vůbec odtrhnout a ani nechtěli. Stejně teď bylo zbytečné mluvit, moc dobře si navzájem rozuměli i beze slov. Vynahrazovali si dlouhé týdny strádání a bylo to tak dobré, že se Sasuke divil, jak to vůbec mohli celou tu dobu vydržet. Zas a znovu rejdil jazykem v Itachiho puse, hravě se proplétal s jeho a zkoumal každou skulinku.
.
"S-Sasuke," zakňučel Itachi nadrženě, "chci tě." Itachi se zatím nemohl rozhodnout, jestli brášku chce ošukat tvrdě a rychle nebo se trochu zkrotit a užít si s ním. Mají málo času, stihnou pouze jedno kolo. Rychle mu vytáhl košili z kalhot, aby se mohl dotýkat jeho hladké kůže.
.
Sasuke se ani neobtěžoval mu odpovídat, místo toho se přisál k Itachiho citlivému místečku, aby ho ještě víc rozdráždil. Snažil se nenechat mu na krku žádnou památku, ale bylo hodně těžké se krotit, když po něm tak strašně toužil. Nevěděl, co chce víc, jestli se s ním líbat, laskat ho ústy na hrdle nebo se ho dotýkat všude možně. Momentálně dělal dvě poslední věci.
.
Itachi tiše sténal slastí, bráška mu vždycky líbáním krku dával zabrat. Sám ho poslepu zbavoval oblečení. Košili pryč dát nedokázal, protože byli k sobě příliš natisklí. Povolil sponu pásku a stáhl mu kalhoty pod zadek. Jeho rukám se naskytl skvělý prostor, kde si mohly hrát. Našly něco velmi tvrdého, okamžitě to ohmataly a vzaly do dlaně.
.
Sasuke vzdychl Itachimu do kůže na krku, a dokonce si nemohl pomoct, aby nepřirazil bratrovi do ruky. Vzrušil se za tak krátkou dobu… Laškovně kousnul Itachiho do hrdla a ihned to samé místečko pofoukal. Nakonec usoudil, že je jeho bráška až příliš oblečený a jal se ho horečně zbavovat veškerého oděvu. Chtěl tu krásu vidět ničím nezakrytou.
.
Itachi jenom zvedl ruce a za chvilku byl nahý a bráškovi taky pomohl. Byli na seně, což znělo hrozně romanticky, ale zas až tak úžasné to nebylo, stébla solidně píchala. Neváhal, aby nerozprostřel jejich oblečení, tak, aby bráška nebyl celý dodraný. Něžně ho na ně položil a roztáhl mu stehna od sebe. Kochal se. Roztomilý obličej a živé touhou podbarvené oči ho lákaly k sobě, ale prvně se chtěl pokochat. Vypracovaný hrudník, na kterém spočíval stejný kamínek, jaký měl on sám, ploché bříško a roztoužený klín. Byla to rajcovní podívaná. Štíhlý penis s prokrvenou špičkou si odpočíval na podbřišku a kousek dolů už čekala sevřená dírka, kterou dnes poctí svou návštěvou.
.
Sasuke byl pokaždé překvapen tím skoro až posvátným vytržením, které se Itachimu objevovalo v obličeji, když se na něj takhle díval. Nutilo ho to se lehce červenat, ale nemusel před ním nic skrývat, bráška ho takhle viděl tolikrát, že by to snad ani nespočítal. Navíc i on po dlouhovlasém Uchihovi pokukoval, jako by to bylo převtělení samotného Boha. Měl dobře stavěnou postavu, byl silný a nádherný… jen z pouhého pohledu na jeho tvrdou chloubu ho mravenčilo v podbřišku a cítil horký tlak tam dole, když si jenom představil, jak ten klacek už za chvilku bude projíždět jeho zadeček… "Itachi, nevěřím, že kdy existoval někdo krásnější, než jsi ty," vydechl a vztáhnul ruku, aby se dotknul jeho pevných svalů.
.
"Já ale o někom vím," přitiskl si jeho ruku k hrudi a naklonil se nad něj, "a ty ho docela dobře znáš," rty přejel od ramene přes šíji až k oušku, kde zašeptal, "jsi to totiž ty." Chytil mezi rty lalůček, lehce ho pomazlil jazykem a pak stiskl zuby. Rukou se snažil našmátrat svůj opasek, aby z něj vytáhl olejíček.
.
Sasuke chtěl původně něco namítnout, ale slova se změnila v procítěné zasténání, když jeho bráška zaútočil na nejsilnější erotogenní zónu, kterou jeho tělo skrývalo. Líbal Itachiho pod bradu, protože to bylo momentálně jediné místo, kam svými rty dosáhl. Vůně sena byla omamná a probouzela v nich ještě větší chtíč.
.
Svou činností docela i šustili, a kdyby někdo věšel dovnitř a zrovna neslyšel, jak vzdychají, mohl by si myslet, že nahoře lítá obrovská myš. Prach ze sena Itachiho podráždil a musel se oddálit, aby si několikrát pšikl, než se to uklidnilo. Při té chvíli vytáhl flakonek. "Bráško, otoč se."
.
Mladší Uchiha se nenechal pobízet dvakrát a natěšeně se překulil. Pravda, lože bylo o hodně pohodlnější a bedna ve skladu na Tsukuyomi míň píchala, ale aspoň to tu bylo celkem měkké. Ale hlavně měli soukromí a to bylo důležité. Ohlédl se po Itachim a zachvěl se vzrušením, když v jeho ruce uviděl známou flaštičku.

 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Komentáře

1 Kai Kai | 15. března 2016 v 23:54 | Reagovat

Super kapitola. ale na seně... tolik prachu.. no jen aby je někdo nehledal  by to stihli. kdybi tam třeba přišla saskura tak bi tewn jeji jelkot slyšeli i na lodi XD moc se těšim na pokračovani.

2 Kačí Kačí | 16. března 2016 v 7:56 | Reagovat

Luxusní kapitola, moc se těším na další ^^

3 Ivanitko Ivanitko | E-mail | Web | 16. března 2016 v 8:10 | Reagovat

[1]:Třeba měli zrovna bezprašné seno :D tak oni ho po sobě neházeli, takže by to nemělo být tak hrozné.
[2]:Díky.

4 Nukiko Nukiko | 16. března 2016 v 15:57 | Reagovat

Hihihihi já asi tady někoho začnu mučit :D a hádej kdo to bude :D ale to necháme na potom. V té kupce sena to muselo hodně píchat ne? :D Mazlíček taky bych si jednoho udělala a vím koho *zlověstný úsměv* :D A moje poslední věta: super vážně super díl a těším se na pokračování jak ho tam Itachi ojede :D :3

5 Ivanitko Ivanitko | E-mail | Web | 16. března 2016 v 20:33 | Reagovat

[4]:Koho budeš mučit? nemám o něm vůbec žádnou představu :D :D A v tom seně bude rozhodně opíchaný ze všech stran :D :D

6 kyuubinka kyuubinka | 17. března 2016 v 14:05 | Reagovat

To bylo super :))) Naruto by mohl na farmě zůstat. Svědčí mu to tam. Ale neříkám tím, že tam zase přebývá. :DD Jak se mluví o Mikoto, tam ji prostě vidím na nějakém tom laně, jak se houpe s šavlí v ruce :-DD Zajímavá představa...

7 Sabaku no Naomi Sabaku no Naomi | 17. března 2016 v 15:48 | Reagovat

Ta debata ohledně přítelkyň musela být pro Sasukeho s Itachim solidně vysilující. Už jsem úplně viděla Naruta, jak je prokecne. :D Sakuru chych nejradši zaškrtila... Nebo svázala a odtáhla někam hodně daleko od Sasukeho a znemožnila všechny možnosti návratu. I když Itachi to asi hodně brzo udělá za mě. :D Myslím si, že by Nartuovi ani nemuselo vadit, že je musí poslouchat. Stejně je určitě zase bude šmírovat. Nebo si minimálně představovat, co spolu dělají. Hele, on se z něho stává yaoista. :D
[5]: Opíchaný ze všech stran. :D No sakra. :D Jen aby Itachi nezačal žárlit i na to seno. To by mohl být docela problém. :D

8 Ivanitko Ivanitko | E-mail | Web | 17. března 2016 v 23:34 | Reagovat

[6]:Naruto je pozemní typ, moře mu příliš nesvědčí :D Mikoto se určitě nezúčastnila pirátského přepadení aktivně.
[7]:Itachi se o brášku postará jen se neboj :D. Naruto by se prokecnout neměl, pořád je otrok, který má držet hubu a krok :D A neboj blonďáček má spoustu místa v naší povídce.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.